Gyászjelentés – dr. Kádár Lászlóné Zagyva Zsuzsanna

 

„Nem szeretnénk, testvéreink,ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.”

Pál első levele a thesszalinikiakhoz, 4, 13-14

 

Szomorú szívvel, de a feltámadás hitével tudatjuk, hogy

dr. Kádár Lászlóné, Zagyva Zsuzsanna

 

2019. augusztus 10-én, életének 76. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Hálásak vagyunk életéért, hitéért, szeretetéért.

2019. szeptember 7-én, 11:00 órakor, a súri evangélikus temető ravatalozójában

a református egyház szertartása szerint veszünk búcsút tőle.

A gyászoló család