Blog

Adventi gyülekezeti körlevél – 2021.11.28. |

Adventi gyülekezeti körlevél - 2021.11.28.    „Ő SZÓLT ÉS MEGLETT!” (Zsoltárok 33,9) Mi, almádi-fűzfői reformátusok Gyülekezeti hírlevél – 2021.11.28. Adventi körlevél Kedves Testvéreink! Adventi körlevelünk reménységben íródott. Bízunk abban, hogy ünnepi alkalmainkat az alább leírt rendben megtarthatjuk. Az esetleges változásokról és egyes részletekről – szükség esetén – még külön tájékoztatást adunk.

tovább ...

Az Ige mellett — 2021. negyvenkilencedik hét |

2021 – Negyvenkilencedik hét (11.28.–12.04.) November 28. vasárnap – Advent 1. vasárnapja (6) „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.” (Jakab 4,1–6) Honnan vannak a viszályok és a harcok közöttünk? Mert hiába akarják „széplelkek” idealizálni a helyzetet, életünket folyamatosan harcok és háborúk dúlják, szaggatják, minden szinten, minden területen,

tovább ...

Hálával az Úr kegyelméért |

A Balatonalmádi Református Gyülekezet 2001-től testvérgyülekezeti kapcsolatot ápol a Budapest Újpest-Belsővárosi Gyülekezettel. Évente felváltva tesz látogatást a két közösség egymáshoz. Ezeken az alkalmakon közös istentiszteleten veszünk részt, együtt dicsérve az Urat, majd ebéddel és kirándulással erősítjük a kapcsolatot egymással. A vírushelyzet miatt a 2019-es találkozó óta nem volt lehetőség ilyen közös

tovább ...

Az Ige mellett — 2021. negyvennyolcadik hét |

2021 – Negyvennyolcadik hét (11.21.–11.27.) November 21. vasárnap (2) „…amikor különféle kísértésekbe estek…” (Jakab 1,1–8) Már az első keresztyéneket is sok kísértés zaklatta. Ma sincs ez másként, hiszen testvéri közösség és közélet, egyház és világ, valamint események, emberi kapcsolatok, anyagi javak, érdekek, saját meglátások mind-mind kísértéssé lehetnek, miközben elbukhatunk, hajótörést

tovább ...

Az Ige mellett — 2021. negyvenhetedik hét |

2021 – Negyvenhetedik hét (11.14.–11.20.) November 14. vasárnap (15) „…helyesen fejtegeti az igazság Igéjét.” (2Timóteus 2,14–18) Imádságunk tárgya, hogy Isten olyan kipróbált munkásai legyünk, életünk utolsó percéig, mint akik nem vallanak szégyent, hanem hűséggel megállnak. Isten kipróbált munkásának hűsége abban áll, hogy helyesen fejtegeti az igazság beszédét, Isten Igéjét. Helyesen

tovább ...

Emlékező sorok dr. Farkas Miklós testvérünkről |

Kedves Testvéreink!   Őszinte fájdalommal, de az örök élet Urának akaratát elfogadva adjuk hírül, hogy dr. Farkas Miklós testvérünket, sebészt, háziorvost, számos más szakvizsgával rendelkező orvost, sokunk odaadó gyógyítóját, egykori városi képviselőt, balatonalmádi egyházközségünk presbiterét, gyülekezeti alapítványunk kuratóriumnak elnökét 2021. november 4-én hazahívta teremtő és megváltó Ura.   Dr. Farkas Miklós

tovább ...

Gyülekezeti hirdetések — 2021. november 07. |

2021.11.07. – „Ítélet” vasárnap Liturgiai rész Egyházi év: Egyházi év utolsó előtti vasárnapját megelőző vasárnap: „Ítélet” vasárnap. Textus: Márk 8,27–31 (29) Te vagy a Krisztus – Péter vallástétele. Énekek: 66,1; (329,2) 227,1–3; 227,8; 295,1–2 Adatok: 45. hét, Márk sorozat: 54. Számadatok: Balatonfűzfőn: 20 fő, Balatonalmádiban: 60 fő. Kiemelt köszöntések, megemlékezések Keresztelő: Kucserka család (Balatonalmádi), 2021–21, 692.

tovább ...

Te vagy a Krisztus – Péter vallástétele — Igehirdetés 2021. november 07-én |

Te vagy a Krisztus – Péter vallástétele (27) Jézus pedig elindult tanítványaival együtt a Cézárea Filippi mellett levő falvakba. Útközben megkérdezte tanítványaitól: Kinek mondanak engem az emberek? (28) Ők így feleltek: Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. (29) Jézus tovább kérdezte őket: Ti kinek mondotok

tovább ...

Tisztán látott – a bétsaidai vak meggyógyítása — Igehirdetés 2021. október 31-én |

Még mindig nem értitek – A farizeusok jelt kívánnak (22) Amikor Bétsaidába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg.  (23) Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: Látsz-e valamit?  (24) Az felnézett, és így szólt: Látom az embereket, amint jönnek-mennek, de

tovább ...

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsának közleménye |

  Maszkviselésre kérjük testvéreinket az istentiszteleteken és a református egyház rendezvényein Kedves Testvéreink! A súlyosbodó járványhelyzet miatt arra kérünk mindenkit, hogy az istentiszteleteken, illetve az egyházi és iskolai rendezvényeken viseljenek maszkot. Arra biztatunk, hogy aki még nem vette fel az oltást, tegye meg önmaga és a környezete biztonságáért. Imádkozzunk a

tovább ...