Blog

Jézus élete láthatóvá lesz – Igehirdetés 2019.04.21 |

Jézus élete láthatóvá lesz halandó testünkben (5) Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig mint szolgáitokat Jézusért.  (6) Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (7) Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.23. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. április 23-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)                                  Olvasandó: Ésaiás 60:3   És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.   Bátorkodtam az idei Húsvétot követően immár harmadjára is ide idézni Ésaiás próféta gondolatait, szellemét és szellemiségét.  Az elmúlt két hétkezdő meditációnkban a

tovább ...

Az Ige mellett – 17. hét |

2019 – Tizenhetedik hét (04.21-27.) Április 21. – Húsvét (8) „Az Úr javamra dönti el ügyemet…” (Zsoltárok 138) – 1. Személyes ez a zsoltár (1). Húsvét örömhíre csak személyesen tapasztalható meg. Jézus Krisztus feltámadott, legyőzte a halált, megváltotta a halandó embert a bűn zsoldjától (Róma 6,23). – 2. Ez az

tovább ...

2019. Nagyheti alkalmaink Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban |

Nagyheti bibliaóra, a szokott időben, Balatonfűzfőn és Balatonalmádiban. Nagypénteken istentiszteletek 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Húsvét vasárnap istentiszteletek úrvacsorával, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Húsvét hétfőn istentiszteletek legátus szolgálatával, 9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban.   Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket.

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.16. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2012. április 16-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 60:2 Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.   Az egy héttel ezelőtti Feltámadás Ünnep lelki-szellemi hatásainak vizsgálatában továbblépve, ma reggel a múlt keddi

tovább ...

Az Ige mellett – 16. hét |

2019 – Tizenhatodik hét (04.14-20.) Április 14. (2) „…csitítottam, csendesítettem lelkemet…” (Zsoltárok 131) SZÜLJÖN ÚJJÁ BENNÜNKET A MI URUNK. – 1. Így nem csupán érteni fogjuk, hanem megélni és megtapasztalni, amit a mi Urunk a kisgyermekekkel kapcsolatosan mondott (Márk 10,14). – 2. A kisgyermek legfőbb jellemzője az, hogy boldog, elégedett,

tovább ...

Régiből új a Krisztusban – Igehirdetés 2019.04.07 |

Régiből új a Krisztusban (16) Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint: ha ismertük is Krisztust test szerint, most már őt sem így ismerjük.  (17) Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.  (18) Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett

tovább ...

„Ő SZÓLT, ÉS MEGLETT!” A Balatonalmádi Reformátusok gyülekezeti körlevele 2019 Húsvétján |

„Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14)   A 2019. esztendő vezérigéjével köszöntjük mindazokat, akik – bármilyen módon is – a balatonalmádi református gyülekezethez tartoznak: „Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14) Ez az igevers, a Biblia első

tovább ...

„Ő SZÓLT, ÉS MEGLETT!” A Balatonfűzfői Reformátusok gyülekezeti körlevele 2019 Húsvétján |

„Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.” (1Mózes 22,14) Az Úr „áldott, biztos irányba tartó síneken” vezet bennünket! A 2019. esztendő vezérigéjével köszöntjük mindazokat, akik – bármilyen módon is – a balatonfűzfői református gyülekezethez tartoznak: „Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják: Az Úr hegyén a gondviselés.”

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2012.04.10. – Nagy Lajos áhítata |

Munkahétkezdő meditáció 2012. április 10-én, kedden reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Ésaiás 60:1   Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.     Lecsengett a Feltámadás Ünnepe. A hitvalló keresztyén   üzenetével, mondanivalójával, a családi együttlétekkel, locsolkodásokkal és minden egyéb velejárójával. De vajon e lecsengés

tovább ...