Blog

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.08.15. – Nagy Lajos áhítata |

 Hétkezdő meditáció 2011. augusztus 15-én,hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Lukács 1:46-54   Akkor mondta Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.

tovább ...

Az Ige mellett — 33. hét |

2018 – Harmincharmadik hét (08.12-18.) Augusztus 12. vasárnap (15) „…ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg.” (Lukács 12,13–21) – 1. Minden fő téma együtt van itt, „A bolond gazdag” példázatában: – örökségen való kapzsi osztozkodás, külső ítélőbíró segítségét kérve (13–15); – gazdagság, sikeresség, gyarapodás, ügyes

tovább ...

Úton — Igehirdetés 2018.08.05 |

Úton (12) Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.  (13) Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem,  (14) de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.08.08. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. augusztus 8-án, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum) Olvasandó: Máté 17:1-8   Hat nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot, és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény.

tovább ...

Az Ige mellett — 32. hét |

2018 – Harminckettedik hét (08.05–11.) Augusztus 5. vasárnap (42) „…valójában csak egyre.” (Lukács 10,38–42) Jézus Krisztus nem ad igazat a „tevékeny” Mártának, de az „elmélkedő” Máriának sem. Önmagában mindkettő lehet áldás és átok is: a konkrét és szellemi „túbuzgás” egyaránt. A mi Urunk arra az igazságra helyezi a hangsúlyt, hogy

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.08.01. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. augusztus 1-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: I.Mózes 4:8-12   Egyszer azt mondta Kain a testvérének, Ábelnak: Menjünk ki a mezőre! Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelra, és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt mondta Kainnak: Hol van Ábel, a testvéred? Kain

tovább ...

Az Ige mellett — 31. hét |

2018 – Harmincegyedik hét (07.29-08.04.) Július 29. vasárnap (49) „…de megtiltottuk neki, mert nem követ minket.” (Lukács 9,49–50) Jézus Krisztus követésében sok minden másként van, mint amit zsigereink és gyarló gondolkodásunk diktálnának nekünk. A kisgyerek példája nem arra utal, mintha a kisgyerek még ártatlan lenne. Szó sincs erről. Amiért mégis

tovább ...

Megragadott a Krisztus — Igehirdetés 2018.07.22 |

Megragadott a Krisztus (12) Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus.  (13) Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem,  (14) de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve

tovább ...

Hétkezdő meditáció – Archív – Az elhangzás dátuma: 2011.07.25. – Nagy Lajos áhítata |

Hétkezdő meditáció 2011. július 25-én, hétfőn reggelre (Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrum)   Olvasandó: Máté 12:46-50   Mikor pedig még  szólt a sokaságnak – Jézus - ímé az Ő anyja és az Ő testvérei álltak odakünn, akarván ővele szólni. És mondta néki valaki: Ímé a te anyád és testvéreid odakünn állnak,

tovább ...

Az Ige mellett — 30. hét |

2018 – Harmincadik hét (07.22-28.) Július 22. vasárnap (2) „…hirdessék az Isten országát, és gyógyítsanak.” (Lukács 9,1–11) A tanítványok Jézus Krisztustól vettek erőt és hatalmat, a szóban és gyógyító tettekben való bizonyságtételre. Ebben az Isten országáról szóló bizonyságtételben mindig összetartozik az evangélium hirdetése és az emberi nyomorúság konkrét enyhítése. Csak

tovább ...