Anyák napi istentisztelet – 2019

Anyák napi istentisztelet

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét: nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban.”

(Zsoltárok 127,3–5)

 

Minden évben, így az idén is megtarthattuk a gyülekezeti anyák napi istentiszteletet, 2019. május 5-én.

Az Igéjére figyelve köszöntük meg az Úr szeretetét, amelyet Édesanyánkon, Nagyanyánkon keresztül is megmutatott nekünk.

A 120 hittanosunkból, a rossz idő ellenére is eljöttek nyolcvanan, Szüleikkel együtt. A gyerekek az istentisztelet után verssel és ajándékkal köszöntötték Édesanyjukat és Nagymamájukat. Köszönjük a Szülők támogatását, szeretetét. Köszönjük Klárika néninek és Ági néninek a felkészítést.

Érdekes tapasztalat, hogy ilyen alkalommal egy egészen más összetételű gyülekezet van jelen; a hagyományos vasárnapi gyülekezeti tagok – az érintett szülők kivételével – alig jönnek el. Az Úr ilyenkor más szolgálati lehetőséget készít, amelyért szintén hálásak vagyunk.

 

A jól ismert 127. zsoltár alapján Isten áldásának három konkrét gyümölcséről volt szó.

Isten ajándéka, áldása a házasság, a család, a gyermekáldás, az anyaság. Az üdvösség boldogságát tapasztaljuk meg a házasság és a család isteni rendjében. A családban adjuk tovább az evangélium, az isteni üzenet, az ebből következő örök értékrend kincseit; hogy aztán majd gyermekeink is továbbadják azt az ő gyermekeiknek. Sokkal többről van itt szó, mint csupán hagyományozásról, hiszen a megváltás evangéliuma a reménység, az erő, a megnyugvás, a biztos vezetés, az üdvösség örömhíre, amire nagy szükségünk van…

Isten ajándéka, áldása az, amiként Ő kézbe veszi, és értelmes, örök irányba állítja életünket, hogy életünk Isten dicsőségére és sokak javára célt érjen, majdan pedig hazaérjen. Isten kiveszi tegzéből a nyilat, az íjra helyezi, célra tart, megfeszíti, elengedi, a nyílvessző suhan, pontosan célt ér, még egy picit megremeg és helyét megtalálva megnyugszik. Így veszi kézbe Isten a gyermekeink, serdülőink, ifjaink életét; általunk.

Isten ajándéka, áldása az, hogy krisztusi bölcsességgel kezeljük a szóváltásokat is, amelyekkel tele van az életünk. Ez azt jelenti, hogy nem szégyellünk szint vallani, kik vagyunk, hova tartozunk, kiben hiszünk; nem „mismásolunk”. De mindezt krisztusi módon tesszük. Nem támasztunk konfliktusokat, nem keltünk gyűlöletet! Sőt, gyógyítjuk a konfliktusokat, mint békességszerzők (Máté 5,9), de csakis hitvalló módon és nem olcsó kompromisszumokkal.

Urunk áldása legyen az Édesanyákon!